(VIETNAM vs. ASEAN) Vị trí xếp hạng thế giới và Số lượng công bố theo tất cả 22 phân ngành

Discussion in 'Khoa học và cuộc sống' started by Đoàn Quang Huy, Jun 6, 2016.

 1. Đoàn Quang Huy

  Đoàn Quang Huy New Member Staff Member

  2
  0
  1
  SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Vị trí xếp hạng thế giới và Số lượng công bố theo tất cả 22 phân ngành

  Chúng tôi xin công bố các chỉ số đối với tổng 22 phân ngành của mỗi quốc gia về Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI, Số lượng các bài báo được công bố qua từng năm trên ISI, và Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI. Ngoài ra, chúng tôi sẽ công bố các chỉ số về Số lượt trích dẫn hằng năm của các bài báo ISI, Khoảng cách tương đối về trích dẫn của Việt Nam so với các nước ASEAN, và Chỉ số H-index của mỗi quốc gia thuộc ASEAN.

  [​IMG]

  – Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/2A2g1M
  – Các bạn quan tâm đến DANH SÁCH PHÂN NGÀNH, CÁC CHỈ SỐ ĐƯỢC LỰA CHỌN, QUY TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU, xin vui lòng đọc trong loạt bài về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 cũng trong website của S4VN.

  Số lượng trích dẫn, Chỉ số H, và Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

  1. Số lượng trích dẫn của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
  2. Chỉ số H của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
  3. Mức độ chênh lệch tương đối của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).

  Trong phần này, chúng tôi công bố số lượng trích dẫn (trong hệ thống ISI), chỉ số H của mỗi nước (ASEAN) qua từng năm trong giai đoạn 2010-2015 (xem bảng). Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn giữa Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015) cũng được chúng tôi tính toán và thể hiện trong biểu đồ.

  Khái niệm mức độ chênh lệch tương đối (relative difference) được định nghĩa là tỉ lệ giữa mức chênh lệch tuyệt đối và giá trị quy chiếu. Mức độ chênh lệch tương đối = mức chênh lệch tuyệt đối/giá trị quy chiếu = (giá trị so sánh – giá trị quy chiếu)/giá trị quy chiếu. Mức chênh lệch tuyệt đối và tương đối có giá trị dương nếu giá trị được so sánh lớn hơn giá trị quy chiếu, và có giá trị âm nếu giá trị được so sánh nhỏ hơn giá trị quy chiếu (xem thêm ở [1]).

  [​IMG]

  Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/CLrcjQ

  (Nguồn: Nhóm dự án S4VN - Trắc lượng Khoa học Việt Nam)
  ____________________________
  [1] Bennett, J. O., & Briggs, W. L. (2011). Using and understanding mathematics: A quantitative reasoning approach.Pearson, London.
   

  Like Ủng Hộ Diễn Đàn

Share This Page